[Varning][
En teckensträng är för lång för att få plats
i det fält där den skall lagras eller så
innehåller den hopp vilket i det senare fallet är en bug
Teckensträngen kan även vara för kort då felet uppkommer
när programmet skall omvandla t.ex. ett datum till numeriska värden
Rad:1217| ][Fortsätt|Avbryt]